سلام خانوم کوچولو

آره با توام. بیا بشین رو پام

یه عالم باهات حرف دارم….

حرفامو گوش کن. اگه خواستی باورشون کن. اگرم نخواستی باور نکن. فقط یادت بمونه حرفامو حفظ نکنی اگه باور کردی بدون واسه چی باور کردی. حرفای آدمارم (آدما رو هم) همینطور یا کتاباشونو…

اگه یکی بهت گفت اشک، دست بکش رو گونه اش، اگه خیس بود اونوقت باور کن….

دنیای عجیبیه این همه آدم این همه فکرای جور واجور… هر کی یه جور نگات می کنه… نترسی یه وقت … من باهاتم.

دیدی بعضی آدما چقد "شل" بغلت می کنن… شل با آروم فرق داره ها .. اونوقت تو مجبوری دستتو محکم بندازی دور گردنشو همشم نگران باشی که یه وقت نیفتی .. بذارتت زمین خودت راه بیای بهتر نیست؟

بعضیام انقد محکم بغلت می کنن که همه بدنت درد می گیره... بغل هر کسی نرو..

آخ آخ مامانت داره صدات می کنه. ببین تو نگاش پره محبته من از همینجا گرمم شد. بدو برو پیشش. مواظب خودت باش…… هر وقت خواسی بیا من اینجام

/ 4 نظر / 4 بازدید
دخترک دشت زعفران

هر وقت می نویسی باید کلی بخونم و با تاریخ تطابقش بدم تا بفهمم چی نوشتی! انقدر دلم می خواد بعضی وقتا اینجا برات دری وری بنویسم که نمی دونی.

حرفهای صامت

اااااااااا عصبانی می شی خوب چرا؟؟؟ [خجالت] حالا تطابق می دی می فهمی من چی نوشتم؟ (در گوشی) خودمم نمی فهمم [سوال] نکته: همه چیو به همه چی ربط نده!!!

ملوس جون

"دیدی بعضی آدما چقد "شل" بغلت می کنن… شل با آروم فرق داره ها .. اونوقت تو مجبوری دستتو محکم بندازی دور گردنشو همشم نگران باشی که یه وقت نیفتی .. بذارتت زمین خودت راه بیای بهتر نیست؟" خیلی قشنگ بود. چقدر خوبه که میتونی با خودت روراست باشی و هنوز تفاوت بعضی چیزا رو بدونی.. (اینجاش که رسیدم یه خورده بغضم گرفت)

ملوس جون

از این به بعد حواسمو جمع میکنم که کیا شل بغلم کردن و کیا آروم..... تفاوت این دو تا رو زیاد نمیدونستم....