فردا نصفه شب عیده!!

یه سال دیگه داره میاد، به عبارتی 365 روز یا 8760 ساعت یا 525600 دقیقه یا 31536000 ثانیه!!( خیلی بیکاری رفتی ماشین حساب بیاری منو چک کنی؟؟)

چی می گفتم؟ها..آره یه سال گذشت دیروز ایمان کوچولوی ما ازم پرسید: سال 85 واست سال خوبی بود؟ و من تمام خاطراتم مثله یه فیلم از جلوی چشام رد شد و نمی تونستم جواب بدم آره یا نه؟ شما می تونید بگید؟؟

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
ملوس

مطمئن باش سال خوبی داشتی. من این رو از قیافت فهمیدم!

راحله

منم فکر ميکنم سال خوبی داشتی. خوب فکر کن... مگه نه؟! ديدی حق با منه!!!