قاطی پاتی!!

دلم واسه خوابایی تنگ شده که توشون مجبور نیستم فکر کنم یا تصمیمی بگیرم. می تونم یه گوشه بشینمو فقط و فقط نظاره کنم.

بود اما نه اونقدر

دیدی چه ساده و چه به سادگی از شب و ماه و ستاره گفتیم و ...

چقدر ابر تو آسمونه دلم افتاب میخواد

چطور تونستم انقدر نبینم....

/ 1 نظر / 9 بازدید
بهاره

گاهی باید ابری تو دل آدم باشه تا آدم معنی آفتاب رو بفهمه... مهم نیست. هر چیزی که زمان ازش بگذره فقط و فقط یه خاطره یا بهتر بگم یه تجربه س.