امروزمراسم عقد دوس جون گلم راحله و آقای یاسراست، امیدوارم که خیلی خیلی خیلی خوشبخت بشن.ما رو عروسی یادتون نره بدععوتیدها!!!!!!!!!!!!!08.gif  49.gif36.gif

/ 1 نظر / 3 بازدید
راحله

مرسی............................ ان شالله عروسی شما حتما عروسی دعوتی. تو نباشی که صفایی نداره