او عاشق من است.منی که من با خود حمل می کنم.اما من هیچ گاه او را جزیی از خود ندانستم.زیرا دیگر نیست.جفتش او را با خود برد!

/ 1 نظر / 6 بازدید
مرضيه

خوبه وبت جالبه خوشم اومد موفق باشی