روز 5 شنبه چشممان به جمال جمیل خود و رفقا در یک بیلبورد تبلیغاتی منور شد!!ودهان مبارک تا مدتی از نور خورشید بهره برد!!از توضیح بیشتر اجتناب می شود

/ 0 نظر / 3 بازدید