باران می آید

باران تمام می شود

من اما هنوز نباریده ام

به آسمان حسودی می کنم ....

دلم هوای جایی دور دارد ...

/ 1 نظر / 5 بازدید
ملوس جون

هووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووم[متفکر][نگران]