به شکرانه بودنت .... که نعمتیست

مامان گلم روزت مبارک

به شکرانه بودن تک تکتان

بابا

مامان

صادق

ایمان

خدایا خانواده هایمان را از عشق و صمیمیت و محبت لبریز گردان

آمین

خدایا دل تمام کسایی که امروز به خاطر نبودن عزیزانشون می گیره رو به تو میسپارم. آرومشون کن....

آمین

/ 3 نظر / 4 بازدید
سلام همسایه ها

سلام.روز مادر مبارک.با شعری از ... آپم.منتظر نظرتم دوست من[گل]

دخترک دشت زعفران

چه مهربون گفتی. الهی خدا همه مامان ها رو حفظ کنه.