لبخند فرشته

2vt4ps9.jpg

بعضی لحظه ها هست که داری زندگی می کنی

من تا سه می شمارم، بعدشم یه دستو یه هورا تا تو داروتو بخوری (همون دارویی که خیلی تلخه که وقتی می خوریش دلت درد می گیره که موهای نازت کم کم می ریزه که ذره ذره لاغر می شی.... و تو چه معصومانه قبول می کنی و حتی خوشحال) باشه خاله بگو، بشمار

یک

دو

سه .......

 

/ 0 نظر / 5 بازدید