*

-         اگه سرتو بذاری رو قلبم صدای تپیدنشو می شنوی.

پس من زنده ام.

نیستم؟

اگه جلوتر هم بیای صدای نفسام هم شنیده میشه.

پس من زنده ام.

نیستم؟

-         تا زنده بودن چی باشه

-         شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

جمعه

یه وقتایی انقد این روزا پاره پاره و تیکه تیکه می شن که باید بدو بدو کنیو از اینور اونور تیکه هاشو بچسبونی به هم تا بشه بگی یه هفته رو گذروندی. یه روزاییم که اصلا گم میشن. انگار پاک شدن . یه روزاییم انگار Bold شدن.

-         تا چی بخوای از این تیکه ها. چیزی که این روزارو به هم وصل میکنه یا به قول یه بنده خدایی "بهونه ای که شنبه رو به یکشنبه می رسونه" واسه آدمای مختلف فرق میکنه. واسه یکی این بهونه کاره شه یکی پول در آوردنه یکی عشقه یکی ...

-         شنبه ای که به یکشنبه وصل نشه گم میشه. اونوقت اون آدمه هم کم کم گم میشه

 

 

**

 

".... و من یتوکل علی الله فهو حسبه.....  3 طلاق

مدتهاست دارم به توکل فک میکنم.... توکلی که پایه اساس داره. همیشگی باشه نه دوره ای... یه وقتایی واضح ترین موضوع میشه یه وقتایی غیر ممکن ترین .... آرامشی که توکل واقعی میاره ناب ترین نوع آرامشه.

 

***

 

"پروردگارا به یقین تو آنچه را که نهان می داریم و آنچه آشکار می کنیم می دانی و هیچ چیز نه در زمین و نه در آسمان بر تو پنهان نیست" 38 ابراهیم

" اولیس الله باعلم بما فی صدور العلمین" 10 عنکبوت

اون میز دو نفره هه که تو اونورش نشستی و میدونی همه حرفای زده و نزدمو

اون میز دو نفره هه که دلمو میذارم وسط و می گم بهت تا خودم بشنومو

اون میز دو نفره هه رو .... خیلی دوست دارم

 

 

 

 

 

/ 4 نظر / 7 بازدید
ملوس جون

آرامشی که توکل واقعی میاره ناب ترین نوع آرامشه. آره.....آره..... با ایمان می گم آره! [گل]

مهسا جینگول

شاید آن روز که سهراب نوشت، تاشقایق هست، زندگی باید کرد خبری از دل پردرد گل یاس نداشت باید این گونه نوشت هر گلی هم باشیم چه شقایق چه گل پیچک و یاس زندگی اجبار است لاجرم باید زیست

دخترک دشت زعفران

توکل... می دونی که راجع به این کلمه یه عالمه حرف و یه عالمه سوال و یه عالمه خاطره دارم. راستی این روزا عیده. عیده امامی که زنده و حاضر بین ماست. عیدت مبارک.