امروز دارم یه تصمیم بزرگ می گیرم..یعنی هنوز مطمئن نیستم که بگیرم یا نه! نمی دونم اتفاق صبح از کارمای دیشب بود...یا یه هوله از طرف خدا؟...

/ 0 نظر / 7 بازدید