حرف های صامت
صفحه نخست   ::   آرشیو  ::   تماس با من   
 
نگو نیست!

خودش هم نفهمید چی بود تو صدای ساز دهنی پسرک که بیشتر از این که اون محتاج گرفتن نفسای این دنیا باشه دنیا محتاج نفساش بود...

 خودش هم نفهمید چی بود تو صدای ساز دهنی پسرک که با اینکه دنیا و آدماشو نمیدید انگار نمی خواست حتی لحظه ای صداشونم بشنوه...

 خودش هم نفهمید چی بود تو صدای ساز دهنی پسرک که انگار چنگ زد تو دلشو همه دلتنگیاشو کشید بیرونو ریخت جلوشو گفت: "نگاه کن، اینا هست. نگو نیست!!"


پيام هاي ديگران () | ۱۳۸٦/۱٢/٢٦ - س |لینک به نوشته