حرف های صامت
صفحه نخست   ::   آرشیو  ::   تماس با من   
 
 

 

 

صبحی که با حافظ آغاز شده است .

 

که دنیا کف دستی بیش نیست

که زمان می گذرد

و زمانه نیز هم

گوشه ی چشم چپم می پرد

می گذرد

شادی های بزرگ و کوچکت را به یاد داری؟

غم های بزرگ و کوچکت

آخر خط رسیدن هایت و آغاز کردن هایت

همه می گذرند

و از پس تمامی حوادث روحت می ماند و تویی که به همراه دارد

می گذرد....

گوشه چشم چپم می پرد......


پيام هاي ديگران () | ۱۳۸٧/٩/٢ - س |لینک به نوشته